09 May 2014

Program Kebolehpasaran Graduan di Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP), Arau

Program Kebolehpasaran Graduan di Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP), Arau pada 7 Mei 2014 untuk para pelajar tahun akhir dan tahun 3.

Jumlah Pelawat