Program

Semua program adalah dijalankan di dalam BAHASA MALAYSIA

Program-Program Motivasi Impak A.K.T.I.F

Penetapan Matlamat SMART (Vision Board)
Excellent Study! (Smart Study)
Menjadi Pelajar SUPERB! (Program Paling Popular)
Membina Sahsiah Cemerlang
Pecutan Akhir Peperiksaan (UPSR, PT3, SPM)
Kebangkitan Bermatlamat (Khas Untuk Kelas Belakang)
Persediaan Alam Remaja (Selepas UPSR)
Kepimpinan Cemerlang (Pengawas, PRS, Pustakawan, Ketua/Penolong)
Pemuafakatan Ibubapa (Parenting Talk - 1-2 jam)
Program Motivasi Diri (Untuk anak-anak staf - Organisasi mengadakan program)

Cadangan untuk keberkesanan sesebuah program:
  • Para pelajar lebih elok diasingkan mengikut kelas hadapan dan kelas belakang
  • Para pelajar yang akan menghadiri sesebuah program dihadkan kepada 120-150 orang untuk satu sesi untuk keberkesanan program
  • Para pelajar perlu diberitahu terlebih dahulu mengenai kehadiran mereka di dalam sesebuah program
  • Para pelajar perlu membawa buku nota dan pen/pensel
  • Para pelajar di susun bukan mengikut kelas tetapi secara rawak (bercampur dengan kelas lain)
  • Para pelajar perlu mengurangkan percakapan di dalam sesebuah program bagi menghormati para pelajar lain yang komited dengan program

Jumlah Pelawat